Teletıp Nedir?


T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp Sistemi radyolojik tetkiklere ait görüntülere 7x24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir.

Radyolojik Raporlama

Hastaneler arasındaki radyolog iş yükü dağıtımı dengelenerek hastalara daha hızlı rapor verilmesi hedeflenmiştir.

Kalite Kontrol

Yurt genelinde çekilen görüntülerin ve radyolojik raporların düzenli olarak denetlenmesi ile radyoloji hizmet kalitesinin sürekli olarak arttırılması hedeflenmiştir.

Telekonsültasyon

Radyologların inceledikleri vakaları üst uzmanlık dallarındaki hekimlere danışarak daha doğru tanıya ulaşabilmesi mümkündür.

e-Nabız entegrasyonu

e-Nabız üzerinden vatandaşların Teletıp-Teleradyoloji sistemi üzerindeki kendilerine ait görüntülere erişmesi mümkündür.

Entegrasyon Verileri

Entegre PACS firması:

Entegre HBYS firması:

Entegre Hastane:

Entegrasyon Dokümanları

HBYS ve PACS sistemlerinin Teletıp entegrasyonu ile ilgili dokümanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Entegrasyon Dokümanları

Yardımcı Uygulamalar

Yardımcı uygulama ve kaynak kodlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Yardımcı Uygulamalar

Sıkça Sorulan Sorular


Vatandaş olarak görüntülerime nasıl erişebilirim?

Kişisel E-nabız hesabınıza giriş yaptıktan sonra Görüntülerim bölümünden tüm hastanelerde çektirdiğiniz radyoloji görüntülerine ulaşabilirsiniz. Yaptırdığınız bir çekimi E-nabız üzerinden göremiyorsanız öncelikli olarak çekim yaptırdığınız hastanedeki Hasta Hakları Birimi'ne başvurarak görüntülerinizin Teletıp sistemine gönderilmesini talep etmelisiniz. Gönderimi yapılmış görüntülere erişim problemlerini enabiz@saglik.gov.tr adresine bildirebilirsiniz.

Klinisyen hekimim, hastalarımın başka hastanelerdeki görüntülerine nasıl erişebilirim?

Bu erişimi E-Nabız sistemi üzerinden sağlayabilirsiniz. Ancak öncelikli olarak hastanızın size bu erişim yetkisini vermiş olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için enabiz.gov.tr adresine gidebilirsiniz.

Kendi hastanemdeki tektiklere rapor yazabilir miyim?

Radyolog iseniz Teletıp'a giriş yaptığınızda kendi hastanenizdeki tektiklere erişebilir ve rapor yazabilirsiniz. Yazılan raporlar hastanenizdeki otomasyon sistemine otomatik olarak gidecektir ancak öncelikli olarak hastaneninizdeki Bilgi İşlem Yöneticisinden hastanenizin Teletıp entegrasyon durumu ile ilgili bilgi almalısınız.

Radyolog olarak kalite kontrol sistemine nasıl bildirim yapabilirim?

Radyolog iseniz Teletıp üzerinden veya hastaneniz bilgi sistemi üzerinden raporladığınız görüntüler için görüntü değerlendirme formu doldurabilirsiniz.

Özel bir hastaneyiz, Teletıp'a entegre olabilir miyiz?

Teletıp'a yurt içindeki tüm hastaneler entegre olabilmektedir.

Radyoloğum, Teletıp üzerinden başka hastanelere nasıl rapor yazabilirim?

Halihazırda mevzuat gereği kamu çalışanı radyologlar çalıştıkları il sınırları içindeki diğer kamu hastanelerine raporlama hizmeti verebilmektedir. Teletıp Birimi'ne hizmet vereceğiniz hastane yönetiminden yazılı başvuru yapılması halinde gerekli erişim tanımlamaları yapılacaktır.

Uygulamalar


Radyoloji Uygulaması

Radyologların rapor yazması ve telekonsültasyon yapması için kullandıkları uygulamadır. Yetkili kullanıcılar E-Devlet şifreleri ile veya Sağlık Bakanlığı hesapları ile giriş yapabilirler.

Uygulamaya git

HBYS-PACS Yönetici Uygulaması

Hastane HBYS ve PACS yöneticilerinin Teletıp veri gönderimlerini takip etmesi için kullandıkları uygulamadır. Hesap oluşturmak için T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp Birimi ile irtibata geçiniz.

Uygulamaya git

Telif Hakları

Teletıp uygulamasının tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler, sunduğu bilgiler ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları Sağlık Bakanlığı’na aittir. Hiçbir organizasyon ya da kişi, Teletıp uygulamasında kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan, sunulan parçaların ya da tamamının Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı izin alınmadığı müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz, değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Üçüncü şahıs ve/veya firmalara ait materyaller dışında kalan, Sağlık Bakanlığına rekabet avantajı sağlayan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Sağlık Bakanlığına aittir. Yapılacak alıntılara Sağlık Bakanlığı’nın kaynak gösterilmesi koşuluyla müsaade edilebilir.


Sorumluluk Sınırları

Teletıp uygulamasının kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, bilgisayar sistemlerine zarar vermeye yönelik herhangi bir yazılım (virüs), kusur; yönetimsel, konuşlandırmadan kaynaklı gecikmelerden ve/veya sistem bağlantı arızası sonucu görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflar da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan Sağlık Bakanlığı ve/veya çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasın sorumlu tutulamazlar. Teletıp uygulamasında sunulan hizmet ve uygulamalar Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Ancak burada verilen bilgilerin yeterlilikleri, doğrulukları, eksiksiz oldukları Teletıp uygulamasına veri gönderen kurumların, bu kurumlarda veri girişi yapan sağlık profesyonellerinin, kendi verilerini (tansiyon, şeker vb.) sisteme ekleyen kişilerin ve ilaç bilgilerinin alındığı ilaç bilgi sistemi servis sağlayıcılarının sorumluluğundadır. Bu hizmetlerdeki hatalar ve eksiklikler ya da gecikmeler ve aksaklıklardan ötürü Sağlık Bakanlığının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı Teletıp uygulamasında yayınlanan hizmetler ve bu hizmetleri oluşturan uygulamalar, web servisler, sayfalar, bilgiler, görsel ve yazınsal içerikler üzerinden değişiklik yapma ve teknik sorunlardan ötürü, hizmetleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.